Často kladené otázky
25Mar

Blýská se Lužickým horám na lepší časy?

Ještě před několika lety lákaly Lužické hory zdánlivě nedotčenou přírodou turisty, houbaře i romantiky. Bylo však jen otázkou času, kdy se podoba zdejších hlubokých lesů zásadně promění. Historicky zakotveným problémem je způsob hospodaření s velkým podílem smrku, který zde nyní tvoří až 60 %. Přirozená skladba lesa v Lužických horách by přitom měla být tvořena ze 40 % bukem, 23 % jedlí a smrk by měl zaujímat pouhých 14 % [1].  Lesy s vysokým podílem smrků v nízké nadmořské výšce jsou náchylné k napadení kůrovcem.

05Mar

Půjde Kottův návrh brzy do kytek?

Už více jak 640 našich podporovatelů a podporovatelek napsalo poslancům a poslankyním, aby se postavili za silně ohrožené druhy zvířat. Dohromady jim tak došlo 128 000 e-mailů. Děkujeme! Připojily se i další ekologické organizace a na hrozbu pro vzácné živočichy přilepenou k invazní novele upozornila i řada novinářů.
19Feb

Návrh poslance Josefa Kotta ohrožuje chráněné druhy živočichů

Komentář Jiřího Beneše z Hnutí DUHA:

Poslanec Josef Kott (ANO) zneužil tzv. invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny k doposud nevídanému útoku na desítky chráněných druhů. 
19Feb

Pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta (ANO)

Posl. Josef Kott/1
Příloha č. 6
PS200143522
Pozměňovací návrh Josefa Kotta
 
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
 
(sněmovní tisk č. 731)
 
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH:

V části první (Změna zákona o ochraně přírody a krajiny), článku I se za dosavadní novelizační bod 25 vkládají nové novelizační body 26 a 27, které znějí:
19Feb

CHRÁNĚNÁ ZVÍŘATA NEPATŘÍ POD DRN

Poslanec Josef Kott z vládní strany ANO zneužil tzv. invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny k doposud nevídanému útoku na desítky chráněných druhů živočichů! A co hůř: Zemědělský výbor jeho návrh schválil! 
15Feb

Nejlepší způsob obnovy lesů nemusí nutně zahrnovat sázení stromů

Nejrozmanitější lesy se sázejí samy. V těchto úžasných ekosystémech probíhá proces obnovy už stovky milionů let a někteří ekologové ve Velké Británii jsou toho názoru, že my bychom lesům neměli stát v cestě.
21Jan

Rovnováha v naší krajině

Nyní diskutovaná novela zákona o myslivosti usiluje pouze o změnu ustanovení zákona schválených na podzim loňského roku, které mohou pomoci nastolit rovnováhu mezi početností spárkaté zvěře a stavem lesů. Představený návrh novely od počátku kritizují vlastníci lesů, vlastníci a uživatelé zemědělských pozemků, lesníci, orgány státní správy i ochranářské organizace jako nedostatečný. Je potřeba ji doplnit.

Více se dočtete v infolistu.
30Nov

Zachraňme lesy - RYCHLÁ AKCE!

Návazně na schválení evropské Strategie ochrany biologické rozmanitosti, připravuje Evropská komise strategii, která by měla zajistit ochranu lesů. Evropský Parlament ale díky úspěšnému lobbingu skandinávských zemí a těžařských firem požaduje silné oslabení tohoto záměru, aby se mohlo pokračovat v dosavadních neudržitelných lesnických praktikách. Nyní probíhá oficiální konzultace s občany EU. Jejich názor bude muset Evropská komise zohlednit. Prosím napište do pátku 4.12 česky Váš názor a připomínky.
18Nov

Propouštění hasičů během požáru

Text: Tereza Juráková
Foto: Jana Kudrnová

Lesy ČR plánují netransparentní reorganizaci

Státní podnik Lesy ČR (LČR) připravuje výraznou reorganizaci struktury z důvodů finanční úspory. Změny by měly vejít v účinnost 1. ledna 2021 a vést ke zrušení všech 11 krajských ředitelství, zřízení 7 nových oblastních ředitelství, zrušení 7 správ toků a 3 lesních správ. (1, 2)
20Oct

Rozhovor: Muselo přijít plošné hynutí lesů, aby se změnil přístup

Alt
Za text děkujeme časopisu Bedrník (www.e-bedrnik.cz)


Jak se z vystudovaného veterináře stal znalec a aktivista v oblasti ochrany lesů?  Kdy, v jaké situaci, třeba v dětství, dospívání, jste si prvně uvědomil, jak důležitý pro vás osobně je les?